work > SCAD Portfolio

Pour Man
Pour Man
oil on polypropylene
2019