work > SCAD Portfolio

Giallo horror movie poster, spaghetti slasher
Giallo movie project
Digital/Photoshop
2019